Vi håper på at vår innsats kan motivere barna, sier avdelingsleder i BES

Denne ukens intervju er med en av de første sponsorene til Casas da Noruega, Bane og Entreprenørservice AS (BES).
 
Vi ble spurt om råd og om vi kunne bidra med hjelp til grunnarbeidet av skolen Casa da Noruega, tidlig i 2014 – forteller avdelingsleder for idrett og parkavdelingen Lasse Knutsen. Vi i BES syns sponsing av dette sosiale prosjektet er en veldig god ting å gjøre.
 
Etter å ha vært på prosjektet flere ganger og ikke minst sett forholdene menneskene lever under; "da er det godt å kunne bidra", sier Knutsen.
 
Foruten om å hjelpe til med bygging av skolen i favelaen (slumområde) INPS, et fattig område i nærheten av den internasjonale flyplassen i Rio de Janeiro, står BES bak ombyggingen av treningsfeltet til barna. Dette fremstår nå som et topp moderne treningsfelt med kunstgress og har fått navnet BES arena.
 
"Vi dro til Rio de Janeiro for å overvære åpningen av skolen, det var da vi så at treningsfeltet for barna var i en elendig forfatning".  Knutsen kjente godt til utfordringene med en slik "fotball-løkke/potetjorde", ettersom det er dette BES er spesialister på, både utbedre og bygge.
 
Bane og Entreprenørservise AS er en av få Makin entreprenører i Norge som har spesialisert seg på å bygge dekke for sportsarenaer. Gjennom de siste 10 år har selskapet bygget mer enn 100 idrettsanlegg og kunstgressbaner.
 
"Jeg husker vi sendte ut mailer og kontaktet våre leverandører når vi kom hjem fra åpningen av skolen i Rio de Janeiro. Mange av våre leverandører syns dette var en god ide og et godt prosjekt de gjerne ville støtte oppunder", minnes Knutsen. I dag har BES en avtale med Oslo kommune om bygging og vedlikehold av fotball og andre idrettsanlegg.
 
Den nye fotballbanen i favelaen INPS stod klar og ble off. åpnet 13 mars 2016. I dag deltar ca 500 barn i organisert fotballaktivitet på banen vi bygde. En forutsetning for at barna får delta på dette er at de går på skolen og gjør sine lekser. "Skole og utdanning er det viktigste for det sosiale prosjektet men vi håper jo på at vår innsats kan motivere barna til å ta skolegang og utdanning på alvor, slik at de ikke lar seg 'verve' til kriminelle gjenger", sier Knutsen
 
Helt avslutningsvis i intervjuet med BES kommer Lasse Knutsen med en oppfordring til Norske selskaper: "til dere som ønsker å bidra i Casas da Noruega’s sosiale prosjekt, gå inn på nettsiden www.casasdanoruega.no les om deres arbeid.  Se for deg de forhold som rår ute i favelaen og tenk deg hvordan det er å vokse opp under disse forhold? I Norge har vi det veldig godt og til tider er det lett å glemme.  Så ta kontakt, her har du en mulighet til å bidra", oppfordrer Knutsen avslutningsvis

Leave a comment:

News archive

keywords