Omsorg - Casa Âncora

Casas da Noruega har et nytt større omsorgsprosjekt. Dette tar sikte på å hjelpe barn og familier i en nødsituasjon.

Vi har kjøpt flere "hus" i de favelaene vi jobber i. Disse vil bli gjort tilgjengelig slik at de kan ta vare på foreldreløse barn som bor på gata. I huset som heter Casa Âncora (ankerhus), vil de kunne få en mulighet til en ny start. I huset bor barnet med 5 andre barn i samme situasjon, det er ansatt en "mor" som skal følge opp barna.

Noen av husene vil også kunne ta imot en hel familie som av ulike grunner har blitt tvunget til et liv på gata. Oppholdet vil variere for den enkelt, her er det snakk om å avlaste en vanskelig tid/periode. Det er mer sammenlignbart med et krisesenter, slik vi er kjent til fra i Norge.

Casa Ancora - omsorgsbolig for foreldreløse barn Casas da Noruega