Hovedmålsettingen med Casas da Noruega (CdN) er å gi barn og ungdom utdanning. Vi gir barn og ungdom utdanning og en mulighet for et verdig liv ut av nød og fattigdom. På vår egen skole får barna undervisning og tett oppfølging i kjernefagene samt engelsk, IKT/data, leksehjelp og musikk. Vi har stort fokus på god oppførsel og folkeskikk.

En konsekvens av å gi barn utdanning er at de kommer ut i lønnet arbeide. I favelaene er skolegang og utdannelse veldig begrenset.  Gjennom generasjoner har beboerne i slummen av Rio erkjent at mulighetene ikke er tilstede for dem. Uten utdanning har barna i favelaene kort vei til et liv i kriminalitet, prostitusjon, nød og elendighet.

Sport

CdN benytter barnas lidenskap for at de skal ha fokus på sin utdanning. Resultatene for våre elever på skolen Casa da Noruega har vakt stor oppmerksomhet i Brasil. I 2013 fikk vi prisen for beste sosiale prosjekt i staten Rio de Janeiro. I desember 2016 utvidet vi vårt aktiviteter til også gjelde friidrett.

Hvert år deler CdN ut klær til jenter og gutter i alderen 6-18 år. Her ble det samlet inn store mengder klær som ble satt stor pris på. Et av hjelpe-prosjektene i 2016 var å forebygge sykdommer som Zika virus. Her delte vi ut myggnett, myggmiddel til gravide, dette i tett samarbeid med off. helsestasjoner.

CdN startet utdeling av matkasser første gang desember 2013. Etter dette har matutdeling programmet vokst stort i omfang, og vi deler i dag ut mat fortløpende til familier i nød. Hver matkasse veier 21 kg, og inneholder næringsrik mat. Matkassene deles ut til mødre og rekker til en mor og hennes 4-7 barn i 14 dager.