Gi månedlig

Her kan du bli Casas da Noruega venn ved å bidra med en liten støtte gjennom Avtalegiro. Du bidrar med et beløp hver måned og hjelper da til med å bedre leveforholdene for barn og unge i slummen i Brasil.

 For 100 NOK:  kan vi sørge for gode og sunne fritidsaktivteter for et barn i en måned
 For 150 NOK: kan vi sikre en god oppfølging av skolearbeid for ett barn.
For 300 NOK: kan vi gi en familie næringsrik mat i 10 dager.
For 500 NOK: kan vi gi skolebøker til 6 elever.
For  1.000 NOK: kan vi gi en familie mat, rent vann og klær i 1 mnd.

For å bidra til våre prosjekter kan du gjøre et innskudd til
KONTONR.: 1822.72.96298
92,8 % av alle midlene Casas da Noruega samler inn tilfaller organisasjonen. De resterende 7,2 % er kostnader vi har ved å samle inn penger

Engangsbeløp

Med en engangs-støtte kan du bidra til noen av Casas da Noruegas prosjekter og aktiviteter. Avhengig av verdien du bidrar med, vil du sørge for at vi kan opprettholde våre aktiviteter innen områdene mat, vann, helse, omsorg og utdanning. Dette er livsnødvendig-heter og aktiviteter som bidrar til å forbedre levekårene for svært mange barn og familier i slummen av Rio de Janeiro.

Det er ingen bindingstid på donasjon med faste trekk. Avtalen kan avsluttes ved å sende mail til donasjoncasasdanoruega@cdn-brasil.no