Hvorfor støtte vårt prosjekt?

Corporate Social Responsibility (CSR). Ved at bedriften tar et sosialt ansvar viser den at bedriften er opptatt av mer enn kun egen profitt.
Selskap med en klar sosial profil vil i mange konkurransesituasjoner oppnå et fortrinn, dette være seg både internt og eksternt. Det er mange positive eksempler på at i en "lik" konkurransesituasjon, vil selskaper med en klar sosial profil fremstå som den foretrukende part (se skissert plansje nedenfor).
Ønsker du å engasjere din bedrift? Send oss en mail: post@cdn-brasil.no.

Casas da Noruega sosiosponsing