Utdanning

På lik linje med det offentlige helsetilbudet er også den offentlige skole i Brasil i svært dårlig forfatning. For de offentlige skolene i slumområdene er det verst. Lærere uteblir, undervisnings-materiell er utrangert og det er ikke nok skolebøker.
For den enkelte elev er situasjonen også slik at man ikke får noen oppfølging «hjemmefra» da mor har større fokus på de primære behov som mat og tak over hode. Oftest er foreldre også selv uten utdanning.

Casas da Noruega har i flere år hatt samarbeid med de offentlige skolene i våre områder, og dette har gitt gode resultater. Våre ledere overtar oppfølgingsansvaret for den enkelte elev, slik at de får en kvalifisert oppfølging og støtte i sitt skolearbeid.

I 2014 startet Casas da Noruega arbeidet med å bygge sin egen skole i slummen – Casa da Noruega. Denne ble offisielt åpnet i mars 2015, og har i dag (1. sept 2017) i overkant av 500 gutter og jenter innregistrert.

Vi underviser i fagene matematikk, portugisisk, engelsk, musikk og informasjonsteknologi. Skolen er allerede for liten, og vi har planer om å bygge ut kapasiteten.

Casa da Noruega Ilha do Governador Bancarios Rio de Janeiro Brasil Foto Casas da Noruega
Foto Casas da Noruega elevene får IKT undervisning
Foto Casas da Noruega 520 elever i alderen 6-18 år