Aktiviteter

Casas da Noruega har en rekke organiserte aktiviteter for barn og unge i favelaene. I tillegg til at dette bidrar til at barna holdes unna kriminalitet og rusmidler, legger vi her stor vekt på å utvikle gode holdninger og sunne verdier hos de unge.

Alle våre organiserte fritidsaktiviteter er linket sammen til skole og utdanning. Arbeidsmodellen går ut på at vi overtar oppfølgingsansvaret for skolearbeidet fra foreldrene (se pkt. utdanning). Når barnet ønsker å delta i våre aktiviteter betinger dette at den enkelte legger ned tilstrekkelig innsats i skolearbeidet. Dersom en elev ikke gjør det han/hun skal gjøre på skolen eller gjør ting man ikke skal gjøre, gis det beskjed fra lærer til en av våre aktivitetsledere, og tilpassede sanksjoner blir iverksatt (eks. «Du må møte på fotballtreningene i to uker fremover, men du må sitte på murkanten å se på når kameratene spiller fotball).

Sanksjoner, sammen med leksehjelp på skolen har gitt oppsikts-vekkende gode resultater på skolen. Gatekriminaliteten har også blitt betydelig redusert i de områdene vi arbeider.